Storfisklistan uppdaterad

Nu är storfisklistan uppdaterad efter alla listor jag fått in. Detta året har tyvärr rapporteringen varit sämre än normalt och jag vet att det fångats betydligt fler storfiskar än dom som är anmälda. Ser du att din storfisk saknas i listorna är vi väldigt tacksamma om du mailar in rapport om detta som skall innehålla namn på fångstman, fångstplats, art, vikt samt bete. Denna statistik är inte minst intressant för er gäster som skall upp till Söröya framöver där man då kan utläsa när och var man skall åka upp för att fånga just den art man är ute efter samt vilket bete man skall använda!
Vi vill alltså gärna ha en så komplett lista som möjligt!

Jimmy