Risøysundet – Fisket

Området kring Risöysundet bjuder på ett spännande och varierat fiske efter många olika arter. I Andfjorden, strax öster om Risöyhamn finns otaliga intressanta fiskeområden. Här varvas grundtoppar där torsk-och sej stortrivs med sandflak och djuprännor där många stora hälleflundror har överlistats. På flera platser här fångas det också regelbundet med havskatt under framförallt våren/försommaren. I utkanten av Andfjorden finns flera stora grundområden som visat sig hålla enorma mängder fisk.

Längs Andfjordens branta djupkanter finns hundratals intressanta platser där uer, långa, lubb, vitling och andra djuphavsfiskar trivs. Djupet brantar snabbt ner mot hela 500 meter så vem vet vad som egentligen lurar där nere.

Väljer man istället att gå söderut från campen finner man flera fiskeområden som håller hälleflundra där Risöysundet mynnar ut i Gavlfjorden. Med ett kort avstånd från campen till dessa fiskeplatser är detta ett populärt område som brukar leverera bra.  Norrut längs hela västkanten av Gavlfjorden finns mängder av intressanta fiskeplatser och längst norrut mot öppet hav finns flera friliggande grundområden som håller goda bestånd av torsk, sej och hälleflundra. Här ute är det ofta hög snittvikt på fisken och både storsej och grov torsk jagar fritt bland enorma mängder betesfisk.

En dryg timme från campen, efter en transport ut genom Gavlfjorden finns det möjlighet att nå Eggakanten för den som lockas av djuphavsfisket. Denna branta djupkant är välkänd i fiskesammanhang och här ute huserar enorma kungsfiskar, stora långor, blåkveite, havsmus, skoläst och många andra udda djuphavsfiskearter. Under ett kort testfiskepass fångade vi flera stora kungsfiskar upp till nästan 10 kg och långor på närmare 20 kg så potentialen är hög i detta område för ett riktigt drömfiske.